vəliəhd : is. [ər.]

  • Padşahın yerini tutmalıolan şəxs. Vəliəhd bu etimadsızlığı .. sərdarRəşiddən gördüyü üçün, onlarla çox etinasızbir surətdə görüşdü. M.S.Ordubadi.[Anaxatun] yaxşı bilirdi ki, .. yeganə vəliəhdinivurmağa xanın əli gəlməzdi. M.Rzaquluzadə
  • məc. Oğul, qız, övlad. [Piri baba:] Səndə mənə vəliəhd olacaqsan. S.S.Axundov
  • zar. Əvəz, birinin yerini tutmalı olanşəxs. [Müaviyyə Abdullaya:] Səni yerimdəvəliəhd etmək istəyirəm. Mir Cəlal.
  • Bir Cevap Yazın