vəl : is. Alt tərəfindəki oyuqlara balacadaşlar keçirilmiş, yaxud yan-yana dəmir dişləriolan ağacdan, taxtadan qayrılmış ibtidaixırman aləti (taxıldöyən alət). Biçinə çin gərəkdi,xırmana vəl. S.Ə.Şirvani. Əsəd minibvəlin üstə və öküzləri çubuq ilə sürür.C.Məmmədquluzadə. Xırmanlarda hələ dədərz döyənlərin səsi, vəl çəkən atların ayaqlarınıntappıltısı eşidilir. İ.Əfəndiyev. // məc.Çox iri, yöndəmsiz şey haqqında. ..Xan yaralanmışayı kimi nərə çəkdi, vəl boyda .. əlinihavada yelləyib maliyyə vəzirinin üzünəvurdu. M.İbrahimov. [Kafirin] ayaqları vəlkimidir, saçları at quyruğu kimi. S.Rəhimov.

Bir Cevap Yazın