vələzzalin : [ər.] Ərəbcə bir tərkib olub,azərbaycanca ancaq uzunçuluq mənasındaişlənir. Vələzzalin söyləmə (uzunçuluq etmə).

Bir Cevap Yazın