vələs : is. bot. Oduncağı bərk, qollubudaqlıhündür meşə ağacı. Vələs Azərbaycanınaşağı dağ qurşağı meşələrində ən çoxyayılmış ağaclardandır. – Meşələr görmüşəm,qoca palıdlı; Hündür vələsləri verib baş-başa.R.Rza.

Bir Cevap Yazın