vələd : is. [ər.] köhn. Uşaq, oğul, övlad.Amandı! Qoymayın, övladınız azıb çıxa yoldan;Ola bu yaxşı vələdlər yaman; Bu boydabuboyda! M.Ə.Sabir.

Bir Cevap Yazın