vəkil : is. [ər.]

  • Vəkalətə əsasən iş görənşəxs. [Səkinə xanım:] Mənim bu saatda nəatam var, nə anam, nə qardaşım; özüm özvəkiliməm. M.F.Axundzadə. _Vəkil etmək –öz əvəzinə bir işi görmək üçün birinə vəkalətvermək, bu işi ona tapşırmaq. [Fərhad:]Ancaq mən heç kəsi vəkil eləməmişdim, mənievləndirsin. Ə.Haqverdiyev. Dostu MirzəQulamı vəkil eləmişdir ki, “Get, yer seç, evtut, mənə xəbər ver”. Mir Cəlal
  • Məhkəmədə tərəflərin əvəzində işi aparanşəxs, hüquqçu, advokat. [Səkinə xanım:]Yaxşı, indi de görüm, biz kimi vəkil tutaq?M.F.Axundzadə. [Qəhrəmani:] Sən ali təhsilalmış bir vəkil olacaqsan. M.İbrahimov
  • tar. Nazir. Baş vəkil
  • tar. Deputat.
  • Bir Cevap Yazın