vəkalətnamə : is. [ər. vəkalət və fars….namə] Vəkillik kağızı; birinin bir işi görməküçün vəkil olduğuna dair vəkil edənşəxs və ya idarə tərəfindən verilən sənəd.Pul almaq üçün vəkalətnamə vermək. Vəkalətnaməsinitəqdim etmək. – [Ağa Salman:]Siz də mənim adıma vəkalətnamə yazdırıbgöndərin. M.F.Axundzadə. [Aslan bəy:] Buradaheç bir çətin iş yoxdur. Cabbar bəyi busaat apar notariusun yanına, bir vəkalətnaməyazdır. N.Vəzirov.

Bir Cevap Yazın