vəkalət : is. [ər.]

  • Bir işi görmək üçünbirisinə verilən hüquq; vəkillik. Mələkəninhüzuruna göndərilən heyətə geniş vəkalətverilmişdir. M.S.Ordubadi
  • Nazirlik, nəzarət, vükəlalıq.
  • Bir Cevap Yazın