vəhşilik : is.

  • Vəhşi heyvanın halı,vəziyyəti, xassəsi. Pələngin vəhşiliyi
  • Vəhşi hərəkət, azğınlıq, qudurğanlıq.Vəhşilik etmək. – Belə də o, mən burada olduğumagörə, özünü ələ alacaq və məni kədərləndirməməküçün vəhşilik etməyəcəkdir.M.S.Ordubadi.
  • Bir Cevap Yazın