vəhmələndirmək : bax vahimələnmək.[Ana] hərarətli dodaqları ilə gurultudanvəhmələnən uşağının ağlar gözləriniöpərkən, başına ağır bir şey dəydi. Mir Cəlal.

Bir Cevap Yazın