vəhmə : bax vahimə. Meşənin vəhməsiPəri xanımı götürdü. Ürəyinə qorxu düşübçıxdı çinar ağacına. (Nağıl). _Vəhmə basmaq– b a x vahimə basmaq (götürmək,bürümək) (“vahimə”də). Budur, qarşıladıonu bir nəfər; Qorxudan Dadaşı basdı vəhmələr…M.Müşfiq. Vəhmə düşmək – b a xvahiməyə düşmək (“vahimə”də). Vəhməsalmaq – bax vahiməyə salmaq (“vahimə”də).

Bir Cevap Yazın