vəhhabilik : is. XVIII əsrin sonlarındaMərkəzi Ərəbistanda yaranmış dini-siyasicərəyan.

Bir Cevap Yazın