vəhalonki : bağl. [fars.] O halda ki, halbuki.[İkinci qadın:] Vəhalonki savadsız qadınlarüçün savad kursları açıb, tamamsavadsız qadınları savadlandırırıq. Ə.Haqverdiyev.[İsfahani:] Vəhalonki işlər zahirdəgöründüyündən çox-çox mürəkkəb və qəlizdir.M.İbrahimov.

Bir Cevap Yazın