vəh : nida [fars.] Bəh, bəh-bəh, əcəb, pah.Mərhəbalar! Vəh, nə əncam etdi, amma milləta! M.Ə.Sabir. // Ba x vah. Dil deməkdənkəsilib, tən hərəkətdən, vəh, kim; Künciqəmxanəyəbir surəti-divar olubam. Füzuli.Çakər olur, rəsmdir, bəndeyi-fərmani-xan;Vəh, bu nə çakərdi kim, payına yüz xan düşər.Q.Zaki

Bir Cevap Yazın