vəfat : is. [ər.] Ölmə, ölüm. Ancaq birnəfəri Mirzənin vəfatı yandırdı. O adam ustaZeynal idi. Ə.Haqverdiyev. Anasının vəfatındansonra Nurəddində böyük təğyir görünürdü.S.S.Axundov. _ Vəfat etmək – ölmək.Budur, üç il bundan qabaq Aslan, sonraövrəti vəfat etdilər. C.Cabbarlı. Gülpərininanası qışda vəfat etmişdir. S.Hüseyn.

Bir Cevap Yazın