vəfasızlıq : is. Dostluqda, məhəbbətdəsədaqətsizlik, səbatsızlıq, etibarsızlıq. [Nurəddinin]içərisindən xəbəri olmayan adamlaronun belə lal durmasını vəfasızlıq zənnetdilər. S.S.Axundov. // məc. Etibarsızlıq, fanilik,müvəqqətilik. Bəzən .. Rüstəm odsuz,közsüz yanır, ömrün vəfasızlığından şikayətlənirdi.S.Rəhimov.

Bir Cevap Yazın