vəfalı : sif. Dostluğunda, məhəbbətindəsadiq, möhkəm, sabit, etibarlı, sədaqətli. Vəfalıyoldaş. – Vəfalı dost yad olmaz, görməsəyüz il səni. (Ata. sözü). Məktəb zamanıgəldi; Dur, ey vəfalı oğlum! M.Ə.Sabir. Laləyalnız vəfalı bir arvad deyil, yaxın bir dost vəköməkçi idi. M.Hüseyn.

Bir Cevap Yazın