vəd : is. [ər.] Bir işi yerinə yetirmək üçünqabaqcadan söz vermə, öhdəyə götürmə.[Molla İbrahim Xəlil:] ..İyirmi put, onu dayəhudilər aparsınlar ki, mənim vədim xilafolmasın. M.F.Axundzadə. _ Vəd etmək –bir işi edəcəyinə söz vermək, öhdəsinə götürmək.[Şəmsiyyə: ] Vəd edin ki, dostluğumuzəbədi olaraq qalacaqdır. M.İbrahimov. Salmankişi [Aqilə] çoxlu dəftər, rəngli qələmalacağını vəd etdi. Mir Cəlal. Vədinə xilafçıxmaq – verdiyi sözü yerinə yetirməmək.Lətifə yenə gözlərini qaldırmadan cavabverdi: – Bəli, usta! Qoy vədinə xilaf çıxanutansın. M.Hüseyn.

Bir Cevap Yazın