vədəsiz : sif.

  • Müəyyən vaxtı, müddətiolmayan; müddəti, vaxtı təyin edilməmiş;müddətsiz, daimi. Vədəsiz pasport
  • B a x vaxtsız. Əzizim, o balıq-nan; Dəryadao balıqnan; Bir vədəsiz yel əsdi; Yandıqbiz obalıqnan. (Bayatı).
  • Bir Cevap Yazın