vədəli : sif.

  • Müəyyən vaxtı və müddətinəzərdə tutan; müddətli. Vədəli borc
  • Bir yerə müəyyən vaxtda dəvət olunmuş,dəvətli. Mən bu axşam vədəliyəm.– Döşənibdi xəli, yar; Çuxası vəznəli yar;Durum, yollara baxım; Vədəlidi, gəli yar.(Bayatı).
  • Bir Cevap Yazın