vəcihə : sif. [ər.] Gözəl, qəşəng, göyçək.Şəhər əhalisindən Nəbi İsmayılov adlı bir şəxsinbir vəcihə qızı var idi. Ə.Haqverdiyev.[Abtalıb:] Ay arvad, o qızın barəsində mən dəeşitmişəm, deyirlər çox vəcihədir. H.Sarabski.

Bir Cevap Yazın