vəbal : is. [ər.] köhn. Günah, məsuliyyət;babal. [Şəhrəbanı xanım:] Bunun vəbalı olsunParij qızlarının, gəlinlərinin boynuna ki, ..xalqı azdırıb yoldan çıxardırlar. M.F.Axundzadə.Vəbalı nağıl edənin boynuna, yalandoğruluğunazəmanət etmirəm. Ə.Haqverdiyev.

Bir Cevap Yazın