və : bağl. Sadə cümlələrdə həmcins üzvləri,mürəkkəb cümlələrdə isə onun tərkibinədaxil olan cümlələri bir-birinə bağlayır. [Qız]aslan və qəhrəman olsa da, vəhşət önündəacizdir. Mir Cəlal. // İki sözü bir-birinə bağlayaraq,onlara birləşdirici məna, yaxudümumi məfhum verir. Mən və sən. “Qılıncvə qələm”. Ar və namus. Dəftər və qələm.Böyüklər və kiçiklər.

Bir Cevap Yazın