tülkü : is.

  • zool. İtlər ailəsindən, uzunsifət,uzuntüklü, quyruqlu yırtıcı məməliheyvan. Boz tülkü. – Tülkü gəzər ikən oldubir qurda düçar. Q.Zakir. Elə bu anda yanımdakıiri böyürtkən kolundan bir tülkü çıxaraqdüzlərə sarı götürüldü. İ.Əfəndiyev
  • məc. Hiyləgər, bic, kələkbaz, yaltaq adamhaqqında. Yaman tülküdür. – [Xart:] Bu başvəzir cənabları qoca tülküdür. Ə.Məmmədxanlı.// məc. Qorxaq, ağciyər adam haqqında.Aslanam, deyiləm tülkü; Tanımaram qorxu,hürkü. “Koroğlu”. [Ataş:] Qaçayla Ataş olanyerin həndəvərinə Kəngərli kimi tülkülər hərlənəbilməz. Ə.Vəliyev.
  • Bir Cevap Yazın