istehlak : is. [ər.] Tələbatı, ehtiyacı təminetmək üçün işlətmə, sərf etmə, istifadəetmə, işlədərək sərf etmə, yox etmə. İctimaiistehlak fondları. _ İstehlak etmək– ehtiyacı, tələbatı təmin etmək üçün işlətmək,sərf etmək, istifadə etmək.◊ Əmtəənin istehlak dəyəri iqt. – əmtəəninalıcının bu və ya digər ehtiyacını ödəməqabiliyyəti. İstehlak kooperasiyası – istehlakehtiyaclarını təmin edən kooperasiya.

Bir Cevap Yazın