fúnksiya : [lat. functio – icra]

  • Vəzifə,fəaliyyət dairəsi
  • riyaz. Qiyməti başqa dəyişən qiymətdənasılı və ona uyğun olan dəyişən kəmiyyət.Triqonometrik funksiya (bucağınkəmiyyətindən asılı olan kəmiyyət)
  • biol. Heyvan və ya bitki orqanizminin,onun hüceyrə və toxumalarının spesifikfəaliyyəti. Ürəyin funksiyası. – Cinsi vəzilərhormonlar vasitəsilə bədənin başqa üzvlərinə,üzvlərin funksiyalarına təsir edir.M.Axundov.
  • Bir Cevap Yazın